تبلیغات
عاشقان شریعتی - هنر
یکشنبه 20 دی 1388

هنر

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    نوع مطلب :سخنان زیبا و نغز دکتر شریعتی ،

و هنر ادامه کار خداست تا طبیعت را بر گونه نیاز خود بیاراید