تبلیغات
عاشقان شریعتی - مرگ
یکشنبه 13 دی 1388

مرگ

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    

هر کس آنچنان می میرد که زندگی می کند