تبلیغات
عاشقان شریعتی - حل مشکل
دوشنبه 14 دی 1388

حل مشکل

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    

هر وقت یک مشکل بزرگ داری به خدا نگو که یک مشکل بزرگ داری به مشکله بگو که یک خدای بزگ داری.....