تبلیغات
عاشقان شریعتی - خریت
یکشنبه 13 دی 1388

خریت

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن !

پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی .