تبلیغات
عاشقان شریعتی - فرازی از وصیت نامه کوروش کبیر
دوشنبه 14 دی 1388

فرازی از وصیت نامه کوروش کبیر

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.