تبلیغات
عاشقان شریعتی - یک سخن نغز و فوق العاده زیبا از دکتر
دوشنبه 14 دی 1388

یک سخن نغز و فوق العاده زیبا از دکتر

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    

لحظه هارامیگذراندیم تابه خوشبختی برسیم غافل ازاینكه

خوشبختی درآن لحظه هابودكه گذراندیم.