تبلیغات
عاشقان شریعتی - سیگار
دوشنبه 14 دی 1388

سیگار

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    

از دکتر شریعتی میپرسن چرا سیگار ؟سیگار طول عمر آدم رو کم میکنه دکتر

در جواب میگه من به عرض زندگی فکر میکنم نه به طول زندگی