تبلیغات
عاشقان شریعتی - شیطنت عشق
دوشنبه 14 دی 1388

شیطنت عشق

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    نوع مطلب :سخنان زیبا و نغز دکتر شریعتی ،

بگذار که شیطنت عشق ، چشمان تو را بر عریانی خویش

 بگشاید و کوری را به خاطر آرامش تحمل نکن