تبلیغات
عاشقان شریعتی - به خود اطمینان داشته باش
دوشنبه 14 دی 1388

به خود اطمینان داشته باش

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    نوع مطلب :سخنان زیبا و نغز دکتر شریعتی ،

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت

 دیدی، بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو

بودن لیاقت می خواهد