تبلیغات
عاشقان شریعتی - غم
دوشنبه 14 دی 1388

غم

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    نوع مطلب :داستان های کوتاه ،

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند : بار خدایا تو که

 بشر را اینقدر دوست داری غم را چرا آفریدی؟

خداوند گفت:غم را بخاطر خودم آفریدم چون این

مخلوق من که خوب می شناسمش تا غمگین

نباشد به یاد خالق نمی افتد