تبلیغات
عاشقان شریعتی - مذهب
سه شنبه 15 دی 1388

مذهب

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    نوع مطلب :سخنان زیبا و نغز دکتر شریعتی ،

مذهب شوخی سنگینی با من کرد .سالها مذهبی بودم بی آنکه خدایی داشته باشم.........