تبلیغات
عاشقان شریعتی - عشق
چهارشنبه 16 دی 1388

عشق

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    نوع مطلب :سخنان زیبا و نغز دکتر شریعتی ،

عشق  خواهر آزادی است و آزادی برادرش و غصب و اسارت مادر و پدرشان.