تبلیغات
عاشقان شریعتی - قامت زیبای آزادی
چهارشنبه 16 دی 1388

قامت زیبای آزادی

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    نوع مطلب :سخنان زیبا و نغز دکتر شریعتی ،

ای آزادی ، قامت بلند و  آزاد تو ، مناره زیبای معبد من است !